Hội thi “Nghiệp vụ giỏi, tài năng văn nghệ NHCSXH toàn quốc năm 2022” (DaNangTV - 24.9.2022)