Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai các chính sách tín dụng thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ (VOV1 - 18.5.2022)