Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40 tại TP Hồ Chí Minh (HTV9 - 31/10/19)