Hội, đoàn thể làm cầu nối đưa tín dụng chính sách đến với người nghèo (VOV1 - 15/07/19)