Học sinh, sinh viên có thể vay 2,5 triệu đồng/tháng (VTV1 - 12h - 03/12/19)