Hoàn thành giải ngân 38.400 tỷ đồng phục hồi kinh tế (VTV1 - 19h00 - 6.1.2024)