Hỗ trợ sinh kế cho lao động hồi hương tại Sóc Trăng (VTV9 - 17h30 - 1.1.2022)