Hỗ trợ lao động tự do gặp khó khăn do dịch Covid-19 (VTV1 - 5h30 - 20/7/2021)