Hỗ trợ khắc phục hạn hán tại Đắk Nông (VTV1 - 16h00 - 13.6.2024)