Hỗ trợ giảm 2% lãi suất/năm lãi suất khoản vay phục hồi kinh tế (VTV1 - 7h00 - 10.6.2022)