Hộ gia đình vùng khó khăn được vay tối đa 100 triệu đồng để phát triển sản xuất (VTV1 - 12h00 - 7.6.2023)