Hiệu quả vốn vay tạo việc làm cho hộ nghèo (VTV1 - 6h -12/09/19)