Hiệu quả từ nguồn vốn vay chính sách xã hội (VTV9 - 18h00 - 11.5.2022)