Hiệu quả từ gói hỗ trợ tạo việc làm (VTV1 - 19h00 - 19.6.2022)