Hiệu quả từ chính sách tín dụng ưu đãi dành cho người nghèo tại Tây Ninh (TTV11 - 30.12.2023)