Hiệu quả từ chính sách cho vay trả lương phục hồi sản xuất (VTV8 - 18h30 - 18.9.2021)