Hiệu quả tạo việc làm cho người chấp hành xong án tù (VTV1 - 16h00 - 27.12.2023)