Hiệu quả nguồn vốn chính sách trên địa bàn xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai (TPCT - 31/5/2021)