Hiệu quả nâng mức cho vay giải quyết việc làm (VTV1 - 7h - 21/11/19)