Hiệu quả gói cho vay ưu đãi tạo việc làm (VTV Cần Thơ - 18h00 - 14.11.2023)