Người nghèo Hậu Giang ổn định và vươn lên từ nguồn vốn chính sách (VTV5 Tây Nam Bộ - 31.10.2022)