Hàng nghìn hộ dân tỉnh Thanh Hóa thoát nghèo nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách (VOV1 - 02/3/2020)