Hà Tĩnh đổi thay sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40 (HTTV - 07/8/19)