Hà Nội tích cực triển khai gói an sinh hỗ trợ người dân sau dịch Covid - 19 (HaNoiTV - 11h45 - 24/6/2020)