Hà Nội đưa vốn tín dụng đến với người nghèo (VOV1 - 16.1.2023)