Hà Nội đẩy nhanh tiến độ cho vay các chương trình tín dụng theo Nghị quyết 11 (H1 - 11h30 - 12.5.2022)