Gửi tiền tiết kiệm vì người nghèo ở Lâm Đồng (VOV1 - 8.3.2024)