Giúp hộ nghèo vay vốn phát triển kinh tế sau dịch bệnh (VTV5 - 06.10.2021)