Giảm nghèo bền vững từ nguồn vốn ưu đãi ở Vĩnh Long (VTV5 Tây Nam Bộ - 18h30 - 1.7.2022)