Giảm nghèo bền vững nhờ vay vốn sản xuất (VTV1 - 5h50 - 08/4/2021)