Bình Định giải ngân hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị quyết 68 của Chính phủ (BTV - 27/7/2021)