Giải ngân gần 9.000 tỷ đồng vốn vay ưu đãi phục hồi kinh tế (VTV1 - 19h00 - 4.7.2022)