Giải ngân gần 8.900 tỷ đồng vốn phục hồi kinh tế - xã hội (VTV1 - 18h00 - 2.7.2022)