Giải chạy “Chuyển động cùng Cặp lá yêu thương” (VTV1 - 18h - 13/10/19)