Gia Lai tiếp tục giải ngân chương trình tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo (THGL - 15/4/2021)