Gia Lai: Nguồn vốn chính sách giúp người lầm lỡ tự tin vươn lên (VTV8 - 18h00 - 12.1.2024)