Gia Lai hỗ trợ an sinh cho người dân khó khăn (VTV1 - 17h30 - 30.6.2022)