Gần nửa triệu người được vay hỗ trợ việc làm (VTV1 - 5h55 - 23/05/19)