Gần 9.000 lượt hộ được vay vốn từ NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi (PTQ - 24/04/19)