Gần 30 nghìn lao động khó khăn được trả lương (VTV1 - 19h00 - 31/7/2021)