Gần 30 nghìn lượt lao động khó khăn được trả lương (VTV1 - 12h00 - 30/7/2021)