Gần 24.500 tỷ đồng cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn (VTV1 - 5h30 - 17.6.2024)