Gala Cặp lá yêu thương “Tết là gia đình” (VTV1 - 20h10 - 16.1.2023)