Duy trì chính sách giảm nghèo trong đại dịch (VOV1 - 3.10.2021)