Đưa vốn vay về tận thôn, bản (VTV1 - 19h - 16/07/19)