Đưa đồng vốn tín dụng chính sách đến với đồng bào vùng cao Sơn Tây (Quảng Ngãi) (PTQ - 12/8/19)