Đồng vốn tín dụng mang niềm vui đến với hộ nghèo TP Hà Nội (VOV1 - 06/1/20)