Đồng Nai: Hiệu quả nguồn vốn cung ứng từ NHCSXH (VTV9 - 18h00 - 11.6.2022)