Đồng hành cùng các Lá chưa lành tại Hải Dương (VTV1 - 12h - 06/07/19)