Dòng chảy tín dụng vẫn chảy trong tình hình dịch Covid - 19 (VOV1 - 11/4/2020)